Piper_Circle.png
लेखकको बारेमा

जोन पाइपर desiringGod.org का संस्थापक तथा प्रमुख शिक्षक का साथै बेथलेहेम कलेज एन्ड सेमिनारीका कुलपति हुन्। तेतीस वर्षसम्म उनले मिनीसोटा, मिनियापोलसको बेथ्लेहेम बप्तिस चर्चका मुख्य पास्टरका रूपमा सेवा गरे। उनी डिजाइरिङ गाड, डोन्ट् वेस्ट योर लाइफ, रीडिङ द बाइबल सुपरन्याचरली लगायत पचासवटा भन्दा बढी पुस्तकका लेखक हुन्।